AMARANT YETİŞTİRİCİLİĞİ

Amarant kurak iklim koşullarına oldukça dayanıklı olmasından dolayı kıraç arazilerde kolaylıkla tarımı yapılabilmektedir. Amarant birçok kültür bitkisine göre kurağa dayanıklılığı oldukça yüksektir.

AMARANT’IN İKLİM İSTEKLERİ

Amarant kuru hava koşullarında geçici olarak solduğu ve yağış yada sulamayla tekrar canlandığı bilinmektedir. Amarant bitkisi erken ve geç donlardan etkilenmekte bu yüzden ekim ve hasat zamanlaması iyi yapılması gerekmektedir. Türkiye şartlarında en uygun ekim zamanı ilkbahar aylarında don tehlikesi kalkınca yapılmalıdır.

AMARANT’IN TOPRAK İSTEKLERİ

Amarant’ın çok fazla toprak seçiciliği olmayıp, farklı toprak koşullarında yetişecek şekilde adapte olmasına karşın en iyi sonuçlar tınlı toprakta elde edilmiştir. Kaymaklanmaya neden olan aşırı killi topraklar genellikle tercih edilmez ancak kaymaklanma tabakası kırılarak tohum çıkışı sağlanabilen koşullarda killi topraklarda da yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Hafif çakıllı yüksek organik madde içeren topraklarda erken ve yüksek ürün miktarı için tercih edilebilir.

TOPRAK HAZIRLIĞI

Amarant küçük taneli bir bitki olduğundan tohum yatağı iyi hazırlanması gerekmektedir. Sonbaharda toprak derin işleme yapılması gerekir. İlkbaharla beraber toprak yüzeysel toprak işleme aletleri ile işlenmeli ve toprak ince ve sıkı hale getirilmelidir.

EKİM VE BAKIM

Amarant Türkiye şartlarında ilkbahar ekimi yapılması gerekmektedir. Ekim zamanı iyi ayarlanması gereken hususların başında gelir, erken ekimlerde ilkbahar erken donları bitkiye zarar verir, geç yapılan ekimlerde bitki gelişimini tamamlayamaz ve sonbahar geç donlarında etkilenmektedir.

Ekim yöntemi makineli tarıma uygundur mibzer ile ekimi yapılmalıdır. Sıra üzeri ve sıra arası mesafe çeşitlere göre değişiklik gösterir, Sıra arası mesafe 15- 70 cm sıra üzeri mesafe ise 5-25 cm olacak şekilde ekim yapılmalıdır. Kullanılacak tohum miktarı çeşitlere göre değişiklik gösterir ortalama 250 gr/da’dır. İyi bir tarlada m2 de 40 50 bitki bulunması gerekmektedir. Ekim yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise tohum derinliğidir tohumlar küçük taneli olduğundan en fazla 2 cm derinliğe ekilmelidir, derine ekim yapılırsa tohumlarda çıkış kayıpları yaşanacaktır.

Amarant yabancı ot problemi olmayan bir bitkidir. Tahıl olarak yetiştirilen amarant çok hızlı gelişim gösterdiği için yabancı ot problemi görülmez. Amarant bitkisi 15 cm boyuna ulaşınca hızlı büyüme evresine girer ve bitkinin toprak üstü gövdesi yeni çimlenen yabancı otların gelişimine izin vermez ya da cılız gelişmesine neden olur.

Amarant azotlu gübreye büyük tepki gösterir, dekara 6-9 kg azot uygulaması veriminin yüksek olmasını sağlamaktadır.

TAHIL OLARAK HASAT

Amarant hasat zamanı çeşitlere ve iklimsel koşullara bağlı olarak 75-120 gün arasında değişmektedir. Hasat olgunluğuna ulaşan amarantlar klasik buğday biçerdöveri ile üzerine hiçbir ekipman eklemeden sadece biçer döverin fan ve batör ayarı yapılarak kolaylıkla hasadı gerçekleştirilebilmektedir. Amarant verimi kıraç ve kurak arazilerde yeni geliştirilen çeşitlerde 500 kg/da üstüne kadar çıkabilmektedir.

SİLAJLIK OLARAK HASAT

Silajlık amarant hasadı aynı mısırda olduğu gibi yapılmaktadır. Süt olum evresinde silaj makinesi ile biçilip mısır silajı gibi depolanabilir. Sulu ve taban arazilerde 20 ton/da kadar kaba yem verimi alınabilmektedir.