Teff

teff

Teff bitkisi düşük yükseltilerden, yüksek dağlık alanlara kadar yetiştirilebilen bir tahıldır.

Teff yazlık bir bitki olup, adaptasyon kabiliyeti çok yüksektir. Bakımı çok kolaydır.

Teff her türlü toprağa uyum sağlaması ile ünlüdür.

Teff kuraklık ve aşırı yağışlara dayanıklı bir bitkidir.

Ülkemizde bahar aylarında gece donları sona erdikten sonra, toprak sıcaklığı ortalama 15 dereceyi bulduğu zaman, ekimi uygundur.

Teff çok kısa sürede, 90 gün içinde, hasat edilir ve bu özelliği ile ikinci ürün olarak çok avantajlıdır.

Teff dekar başına kazancı oldukça yüksek, üretim maliyetleri düşüktür alternatif bir tarla bitkisidir.

Teff bitkisinin gübreleme maliyetleri de düşüktür. Dekar başına 5 Kg Azot ve Fosfor uygulamması yeterli olabilmektedir. Diğer hububatlarda kullanılan herbisitlerden bazıları teff tarımında çok rahat kullanılabilmektedir.

Teff aynı zamanda iyi bir yem bitkisidir. Yem değerlerinin yüksek olması ve 40-45 gün içinde yem bitkisi olarak biçilebilmesi çiftçilere büyük avantaj sağlamaktadır.

NEDEN TEFF ?

Diğer ürünlere göre çok kısa yetişme süresine sahiptir. İlk hasat, iklimsel ve bölgesel farklılıklara bağlı olarak, ekimden 40-55 gün sonra elde edilir. Sonraki biçimler 25-30 gün içerisinde takrar hasat edilebilir. Bu özellikleriyle teff bir acil durum yem bitkisi olarak bilinir. Kısa süre içerisinde yetişmesinden dolayı ikinci ürün olarak ekilebilir.

Düşük maliyet ve yüksek verim. Diğer yem bitkileriyle karşılaştırıldığında, teff yetiştirme maliyetleri oldukça ucuzdur.

Kuraklığa dayanıklıdır. Kurak zamanlarda diğer yem bitkilerine oranla dekar basına daha yüksek verim elde edilebilir.

Geniş adaptasyon kabiliyeti. Değişik iklim tiplerinde ve toprak yapılarına uyum sağlayabilmektedir.

Yüksek protein. Ortalama protein değeri % 9-14 arasındadır. İklimsel faktörlere bağlı olarak % 20’ye kadar çıkabilmektedir. Aynı zamanda yüksek vitamin ve mineral değerlere sahiptir.

Zaralı içerik bulundurmaz. Teff, bazı yem bitkilerinde bulunan ve yem kalitesini olumsuz etkileyen, azot toksiditesi ve prussikasit gibi zararlı içeriklere sahip değildir.

TEFF TARIMI

Teff ekim zamanı olarak ilkbaharda toprak sıcaklığı 15 0C ulaştığında yapılmalıdır. Toprak hazırlığı tohumların küçük olmasından dolayı iyi yapılmalıdır. Keseksiz ve nispeten sert bir tohum yatağı hazırlanmalıdır.

Ekim miktarı:

1 dekara (1000 m2) 2 kg ekim gerçekleştirilmelidir. Tohum yatağı düzgün hazırlamamamsı durumunda bu miktar artırılmalıdır.

Ekim şekli ve ekim derinliği:

Klasik hububat mibzeriyle gübre ile karıştırılarak yapılır. Ekim derinliği 0,5 cm olarak şekilde ayarlanmalıdır 1 cm gecen ekim derinliklerinde çıkış problemleri yaşanmaktadır. Uygun ekim ve iklim ve toprak koşullarında toprak yüzeyine 4-5 gün içerisinde çıkmaya başlayacaktır.

Sulama ve gübreleme:

Teff bitkisi ikinci ürün olarak ekildiğinde yağışların az olduğu dönemde çıkış için sulama yapılması gereklidir. Yetileştirme periyodu içerisinde iklim, toprak yapısına ve hasat dönemine göre sulama periyotları belirlenir. Teff bitkisi gübreleme maliyeti az olan bir bitkidir. Ekimle yada ekim öncesinde taban gübreleri toprak analizine göre miktarlar belirlenmeli ve uygulama yapılmalıdır. Üst gübreleme olarak her biçimden sonra azot uygulaması yapılarak sulama işlemi gerçekleştirilmelidir.

Hasat ve Verim:

Teff çiçeklenme dönemi öncesi en yüksek besin değerlerine ulaşmaktadır. Bu dönemde biçim yapılarak yeşil ot, silaj ve kuru ot olarak değerlendirilesi önerilmektedir. Biçim yüksekliği en az 10 cm olmalıdır. Daha düşük yapılan biçimlerde bir sonraki gelişim dönemi uzamaktadır. İlk biçim dönemi ekimden 40-55 gün sonra elde edilir. Sonraki biçimler 25-30 gün ara ile çiçekleme öncesinde tekrarlanır. Teff direkt olarak hayvan otlatmada kullanılabilmektedir.

Teff kuru ot verimi olarak 1000 kg/da, yeşil ot verimi olarak 2000 kg/da maksimum verim elde edilebilmektedir.