Çörek Otu

çörek otu

ÇÖREK OTU NEDİR?

Çörek otu, dallanan gövdesi ortalama 40-70 cm boyunda olup, tüylüdür. Alt yaprakları saplı, üst yaprakları ise sapsız durumdadır. Açık yeşil renklidir. Çiçekleri sap uçlarında birer tane bulunur.
Çiçekler 5 yapraklı ve yeşil, mavi, mor renktedirler. Çanak tipi yapraklar yuvarlak ve uçları sivrilmiş biçimdedir. Çörek otu tohumları, bitkinin kendine has kapsülü içerisinde ve siyah renkte bulunur. Çörekotu tohumları öğütüldüğü zaman kokusu keskin olup 1000 tane ağırlığı 1,8 ile 2,7 gram arasında değişmektedir.

ÇÖREK OTU TOPRAK İSTEKLERİ:

Çörek otu bitkisi kumlu-tınlı topraklarda çok iyi gelişebilmektedir. Çok killi veya çok kumlu topraklarda gelişimi olumsuz yönde etkileyerek verim kayıplarına yol açabilmektedir.

ÇÖREK OTU TOHUMLUK ŞEÇİMİ:

Ülkemizde sertifikalı çörek otu üretimi kısıtlı olduğundan çiftçiler tarafından yetiştirilen ürünler tekrar ekilerek tarımı yapılmaktadır. Bu tür çeşitlerle yapılan çörek otu tarımında çiftçilerimiz düşük verim almaktadır. KAPPADOKİA TOHUM olarak yeni çörek otu çeşidi olan DIANA, çiftçilerimizin kullandığı geleneksel tohumlara göre, oldukça verimli olup, 500 Kg/Dekar’a kadar verim alınabilmektedir.

ÇÖREK OTU EKİM ZAMANI:

Çörek otu ekimi don tehlikesi geçtikten sonra yapılmalıdır. Bölgelere göre değişiklik göstermekle beraber, en yoğun ekiminin yapıldığı, İç Anadolu Bölgesinde, mart, nisan ayı içerisinde ekimi yapılabilmektedir. Yüksek bölgelerde mayıs ayı içerisinde ekimi yapılabilir. Çörek otu toprakta uygun nem ve sıcaklığa ulaştığında 7-14 gün içerisinde çimlenip toprak yüzeyine çıkabilmektedir.

ÇÖREK OTU EKİM YÖNTEMİ:

Çörek otu klasik buğday mibzeri ile dekara (1000 m2 ) 600 – 2000 Gram tohum gelecek şekilde 14 cm sıra arasına ekim yapılmalıdır. Tane boyutu küçük olduğundan ekim derinliği 1-3 cm olacak şekilde ekimi yapılmalıdır.

ÇÖREK OTUNDA GÜBRELEME:

Çörek otu yetiştirme dönemi boyunca üst gübreleme ihtiyacı yoktur. Ekimle birlikte dekara (1000m2) 10-15 Kg/Da DAP (18-46) taban gübresi verilmesi bitkinin ihtiyacını karşılamaktadır.

ÇÖREK OTUNDA YABANCI OT KONTROLÜ:

Çörek otunda yabancı otla mücadele yöntemi olarak kimyasal mücadele yöntemleri kullanılamamaktadır. Henüz ülkemizde kayıtlı çörek otu için ilaç bulunmadığından yabancı ot mücadelesi fiziksel olarak yapılmaktadır. Yabancı ot mücadelesinde sık yapılan ekimlerde bitki yabancı otu baskı altına alarak gelişimini engellemektedir.

ÇÖREK OTU HASADI:

Çörek otu kapsülleri siyahlaşıp kurumaya başlayınca hasat gerçekleştirilebilmektedir. Hasat klasik buğday biçerdöver ile kolaylıkla yapılabilmektedir. Verim olarak, yerli çeşitler, 200 Kg/Da kadar tohum verimi sağlayabiliyor iken, DIANA çörek otu çeşidimiz 500 Kg/Da verim kapasitesine kadar ulaşabilmektedir.