11/2/2016

Yoncaya alternatif yeni yem bitkimiz NBS-75'in tescil işlemlerinde sona yaklaşılmıştır

4/28/2016

YENİ ÇÖREK OTU ÇEŞİDİMİZ 'DIANA' TESCİLE VERİLMİŞTİR.

4/26/2014

2017 KINOA SATIŞLARIMIZ YENİ ÇEŞİTLER İLE  DEVAM ETMEKTEDİRSÜNEYLE MÜCADELE, ÜRÜN KALİTESİNİ VE ÜRETİCİ GELİRİNİ ARTIRIYOR
SÜNEYLE MÜCADELE, ÜRÜN KALİTESİNİ VE ÜRETİCİ GELİRİNİ ARTIRIYOR

                                                                                                                       

 

 

SÜNEYLE MÜCADELE, ÜRÜN KALİTESİNİ VE ÜRETİCİ GELİRİNİ ARTIRIYOR.

 

Değerli Üreticiler;

 

Ülkemizde buğday kalitesini olumsuz etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesiSüne ve Kımıltahribatıdır. Bu zararlılarla yapılacak mücadele, ürün kalitesini ve dolayısıyla üretici gelirini artırmaktadır.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü hububat alımlarında kaliteyi teşvik eden bir alım sistemi uygulamakta ve bu kapsamda;  süne ve kımıl tahribat oranı  % 1'in altında olan buğdayları fiyat indirimi yapmadan, bu oran % 3,5'in üzerinde çıkarak yemlik grubuna giren buğdayları ise % 20 fiyat indirimi yaparak satın almaktadır.

Buna göre TMO, 2010 yılında normal kalitede ekmeklik buğdayı 550 TL/TON'dan satın alırken, süne tahribatı nedeniyle yemlik grubuna giren buğdayı 440 TL/TON'dan satın almıştır.

Piyasada da yemlik buğdaylar aynı şekilde düşük fiyattan satın alınmaktadır.

Bu duruma göre 100 dekar alanda süne mücadelesi yapılması ve yapılmamasına göre ortaya çıkan üretici gelir kaybı aşağıda verilmiştir.

 

 • Tarla büyüklüğü                                         : 100 dekar  (400 m x 250 m)
 • Verim (yaklaşık)                                        : 0,3 ton/da
 • AKS Buğday 2010 TMO alım  fiyatı         : 550 TL/Ton
 • Yemlik Buğday 2010 TMO alım fiyatı     : 440 TL/Ton
 • Pülverizatör genişliği                                : 12,5 m,
 • Tekerlek  genişliği                                      : 0,25 m
 • İlaçlamada traktör sefer sayısı               : 20 kez
 • İlaçlamada traktörün zarar vereceği alan: 2 tekerlek x 0,25 m tekerlek iz genişliği x 400 m tarla boyu  x 20 sefer = 4.000 m= 4 dekar

 

100 dekarlık bir tarlada;

 

1-     Süne, kımıl mücadelesi yapıldığı takdirde;

 

 • · 0,3 ton/da verim x 100 dekar = 30 ton buğday elde edilir.
 • ·20 kez gidiş gelişte 2 tekerleğin ezmesinden dolayı oluşan ürün kaybı =1,2 ton'dur.

 

 • · Tarladan net olarak ; 30 ton – 1,2 ton ürün kaybı = 28,8 ton ürün elde edilecektir.
 • · Mücadeleden dolayı gelir kaybı 1,2 ton  X 550 TL = 660 TL'dir.

 

2-    Süne ve kımıl  mücadelesi yapılmadığı takdirde;

 

 • ·100 dekar tarladan;  0,3 ton/da verim x 100 dekar = 30 ton buğday elde edilir.

 

   TMO AKS ekmeklik buğday fiyatı      550 TL/TON X 28.8 TON  =  15.840 TL

          TMO Yemlik buğday fiyatı              440 TL/TON X 30    TON  =  13.200 TL

            Gelir Kaybı                                        15.840 TL – 13.200 TL     =  2.640 TL

 

SONUÇ :

 

100 dekarlık tarlada; süne mücadelesi yapılırsa  traktörün ezdiği alandaki kayıplar nedeniyle 660 TL gelir kaybı oluşurken;

Süne mücadelesi yapılmaması nedeniyle normal ekmeklik olarak satılması gereken buğdayın yemlik olarak satılması nedeniyle 2.640 TL gelir kaybı oluşmaktadır.

Traktörün ezmesi sonucu oluşacak kayıpları düşünerek süne ve kımıl mücadelesi yapmamak üreticilerimiz açısından daha zararlı gözükmektedir.

Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alımlarında kaliteyi teşvik eden ürün alımı politikalarını sürdürecektir.

Üreticilere saygıyla duyurulur.

Copyright © 2010 Kappadokia Tohum- Tüm Hakkı Saklıdır.
 
Tasarım ve Yazılım Web İletişim