11/2/2016

Yoncaya alternatif yeni yem bitkimiz NBS-75'in tescil işlemlerinde sona yaklaşılmıştır

4/28/2016

YENİ ÇÖREK OTU ÇEŞİDİMİZ 'DIANA' TESCİLE VERİLMİŞTİR.

4/26/2014

2017 KINOA SATIŞLARIMIZ YENİ ÇEŞİTLER İLE  DEVAM ETMEKTEDİRSPELT
SPELT

SPELT BUĞDAY

SPELT (Triticum Spelta)

Spelt buğdayı, modern buğdaylar ile karşılaştırıldığında besin değerlerinin yüksek oluşu zararlı gluten içeriyor olmamasından dolayı hızla önem kazanan bir tahıldır.  Spelt buğdayı yaygın olarak yetiştiriciliği yapılmamaktadır. Ülkemizde yaygın yetiştiricilği, Kappadokia Tohum tarafından başlatılmıştır. Hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı olmasından dolayı ve toprak yapısı olarak kumlu, bitki besin maddelerince yoksun topraklarda, soğuk ilkim ve kurak koşullara adaptasyon kabiliyetinin yüksekliğinden dolayı organik üretimde çok yaygın olarak yetiştirilmektedir.

SPELT ÇEŞİTLERİ

Spelt kışlık ve yazlık olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bölgesel özelliklere göre çeşit seçimi yapılır. Kışlık ekimlerde verimlerin daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir. 

 

SPELT TARIMI

 

TOPRAK İSTEKLERİ VE TOPRAK HAZIRLIĞI:  Optimum verim için organik maddesi yüksek, bitki besin maddelerince zengin ve pH değeri nötr (7) olan topraklarda en iyi sonuçları vermektedir.

Toprak hazırlığı son baharda pulluk veya çizel gibi aletlerle toprak işleme yapılır. Daha sonra kazayağı tırmık gibi aletlerle işlenerek ekime hazır hale getirilir. 

EKİM: Metrekarede 200-300 tohum gelecek şekilde mibzer ile yapılır. Dekara kullanılacak olan tohum miktarı ortalama 20 KG’dır.

SULAMA: Kışlık ekimlerde son bahar yağışları ile tohumlar çimlenecek ve topraktaki nem ile büyümesini tamamlayabilecek kapasiteye sahiptir. Sulama imkanı olan arazilerde yağışsız ve kurak sezonda sulama yapılırsa verimlerde artış sağlanmaktadır.

GÜBRELEME: Fosforlu gübreler ekimle veya ekimden önce toprağa verilmelidir. Azotlu gübreleme, azotun topraktan yıkanmaması için üçe bölünerek yapılmalıdır. Azotun birinci kısmı ekimden önce veya ekimle birlikte 20-20-0 gibi kompoze gübrelerden birini kullanarak dekara 20-25 kg arası, ikinci kısmı şubat ayı sonunda  üre(%46 N) formunda 8-10 kg/da arası ve son üçte birlik kısmı da mart ayı sonunda amonyum nitrat (%26 N veya %33 N) formunda 16-20 kg/da arası tarlaya serpme suretiyle verilmesi uygundur.

Buğday tarımında, fosforlu, potasyumlu, çinkolu, kalsiyumlu ve kükürtlü gübrelerin ekimden önce toprağa verilmesi, bitkilerin ileri ki büyüyüp gelişmesi sürecinde kolay ve yeterli alınmasını sağlamaktadır. Yapılan yetiştirme tekniği araştırmalarına göre, Trakya’da yıllık 600 mm  yağış alan tarım alanlarında, dekardan alınacak buğday tane verim hedefi olarak kuruda yani doğal yağış koşullarında 500 kg/da olduğunda 14 kg/da saf azot ve sulu tarım koşullarında 700 kg/da ve üzeri olduğunda 16 kg/da saf azot ve 4-5 kg/da arası saf fosfor dozları yeterli olmaktadır., buğday ürününün verim ve kalitesi üzerine en çok etkisi olan azotlu gübrelerin ideal uygulaması üçe bölünerek yapılmaktadır.

Buğday tarımında birinci azotlu gübre uygulamasında, azotun üçte biri ekimden önce veya ekimle birlikte topraktaki noksan olan besin maddelerine göre, azot(N) ile fosforu(P) birlikte bulunduran(NP) 18.46.0, çinko katkılı(NP+Zn) 20.20.0+(%1 Zn) veya ekin gübresi olarak isimlendirilen azot, fosfor, potasyumun yanında kalsiyum ve kükürt içeren (NPK+Ca+S) 10.25.5+(%5 CaO)+(%15 SO3) kompoze gübrelerin herhangi birinden dekara 25 kg/da civarında verilebilir. İkinci azotlu gübre uygulamasının diğer üçte biri buğdayın kardeşlenme döneminde şubat ayı içinde üre(%46 N) formunda 10-12 kg/da arası ve üçüncü azotlu gübre uygulamasının son üçte birlik kısmı da mart ayı sonunda bitkilerin kaleme diğer bir deyişle sapa kalkma öncesi amonyum nitrat (%33 N) formunda olmak üzere 15-20 kg/da arası tarlaya verilmesi uygundur.

.

HASTALIK VE ZARARLILAR: Buğday tarlaları özellikle ilkbahar mevsiminde her hafta kök, külleme, pas gibi özellikle Trakya bölgesinde yaygın olan mantari hastalıklar için kontrol edilmelidir. Hastalıktan şüphelenme durumunda uzmanlarına haber verip gereki kimyasal mücadele muhakkak yapılmalıdır. Buğday ekilişlerinde görülebilecek ekin kurdu(zabsrus sp.) ve süne(Eurygasterspp.) gibi zararlılara karşı zirai mücadele uzmanları tavsiyeleri doğrultusunda zamanında yapılmalıdır.

HASAT: Buğday tarımında biçerdöver ile hasat, danedeki rutubet % 13-15 dolaylarında iken yapılır. Hasat zamanı geldiğinde buğday bitkisi tam olum devresindedir ve tümüyle saman rengini alır. Hasada erken girilmesi üründe kurutmayı gerektirir, geç kalınması ise hasat kayıplarını artırır. Spelt verimi 200-550 kg/da’ dır.

 

Copyright © 2010 Kappadokia Tohum- Tüm Hakkı Saklıdır.
 
Tasarım ve Yazılım Web İletişim